Garuka kubuhanuzi bwose

Abatware badatwara

Kuwakane, 21 Werurwe 2019 13:57:21 +0100

 

 

Abatware badatwara
Abatware badatwara

Ubutumwa umubyeyi BIKIRA MARIYA yahaye groupe de prière UMUSHUMBA MWIZA mu mwaka wa 2016.

 

Listen to the T-Rex:
Abatware badatwara
 

 

Groupe de Prière Umushumba mwiza

 

 

Kuganira kuri ubu buhanuzi

Garuka kubuhanuzi

UWIHANGANYE NOVENCE

Kuwambere, 29 Mata 2019 20:33:11 +0200

UBUHANUZI BWIBYADUKA WAPI

madice

Kuwagatatu, 27 Werurwe 2019 14:02:38 +0100

UBUTUMWA UMUBYEYI BIKIRA MARIYA YAHAYE BYISHIMO KU ITALIKI YA 13/03/2019 nimubuzane tubusome turanyotewe.