Site y'abanyarwanda b'ingeri zose
urwenya
Umuvyeyi yakoranije obakobwa biwe kuko yabona ko bariko bashika mubigero, ababwira ko hagize umuhungu abasaba kuja hejuru ko batok ...
bibiliya
Nkoramutima zanjye, ntimutangazwe no kuba muri mu muriro w’amagorwa, nk’aho ari ikintu kidasanzwe kibagwirir ...
Reba Karabaye neza. Kanda hano uyishyireho Mozilla Firefox.